Audition TILT Grow 2024

03.10.2023

Lørdag 2. desember / Dansens Hus (Fysisk audition etter invitasjon)
Mandag 4. desember / Dansens Hus (intervjurunde etter invitasjon)

May 28 fredrikstad (343) (1)

Panta Rei Danseteater søker profesjonelle dansekunstnere på høyt nivå fra alle sjangre, til talentprogrammet TILT Grow i 2024. Programmet er særlig rettet mot dansekunstnere med stor interesse for å delta i prosjekter som bidrar til økt danseinteresse hos befolkningen.

Lørdag 2. desember / Dansens Hus (Fysisk audition etter invitasjon)
Mandag 4. desember / Dansens Hus (intervjurunde etter invitasjon)

Søknaden skal inneholde:

1) CV, bilde, video av soloarbeid/film som viser ditt kunstneriske virke på en tydelig måte (max 10 min. vi tar kun imot lenke til Vimeo.)
2) Et motivasjonsbrev (min. ½ A4-side og maks. 1 A4-side) som sier noe om hvorfor dette programmet er viktig for deg.
3) Navn på minst én koreograf og én mentor som du gjerne skulle jobbet med og hvorfor. (Merk at dette punktet ikke vil være utslagsgivende for søknadsbehandlingen. Motivasjonsbrevet vil tillegges stor vekt.
Alle dokumenter MÅ sendes samlet i én PDF.

VIKTIG informasjon:
- På bakgrunn av søknad og videomateriale – inviteres aktuelle søkere til audition. Alle søkere vil få svar, også de som ikke mottar invitasjon.
- Du må være bosatt i Norge.
- Programmet starter opp i januar 2024.
- Vi understreker at motivasjonen for å delta i programmet er særlig viktig
- Vi ønsker et mangfold av søkere på tvers av stilart, kjønn, funksjonsvariasjon, kultur mm.
- se her for mer informasjon om TILT Grow.

Send søknad til julie@pantareidanseteater.com innen 20. november.

Vi søker dansekunstnere på høyt nivå med sterke utøvende ferdigheter og profesjonell erfaring. Du må ha 3 års danseutdannelse og/eller kunne vise til profesjonelt virke som strekker seg over 3 år.

Audition er åpen for dansere innenfor en rekke sjangre, og danseren må være på høyt teknisk nivå innenfor sin sjanger. Vi presiserer at programmets kunstneriske forankring er i sjangrene danseteater og samtidsdans, uten at disse prioriteres i utvelgelsen.

Til programmet ønsker vi oss en bredt sammensatt gruppe med tanke på kulturell bakgrunn, sjangerbakgrunn, identitet, funksjonsvariasjon og kjønnsuttrykk. Vi setter pris på individualitet, sterke utøvende og skapende ferdigheter og/eller kunstnerisk særegenhet.
Vi samarbeider med anerkjente koreografer og mentorer. Talentene som får plass i programmet vil:
● Få veiledning av en mentor gjennom hele prosjektåret 2024,
● Være medskapende utøver i en solo utarbeidet i samarbeid med en anerkjent koreograf,
● Delta på turné i Oslo, viken, Vestfold og Telemark fylke med Panta Rei Danseteaters satsning for utendørs vandreforestillinger, «Oslofjorden danser».
● Følge en seminarrekke om forvaltning av eget kunstnerskap,
● Få verdifull prosjektledererfaring og være ansvarlig for enkelte breddeprosjekter.

Danser Oliver Sale fra Tilt Grow 2023 forteller om sin personlige opplevelse av å jobbe med prosjektet.

Om TILT Grow:
TILT Grow er en av PRDs hovedsatsninger og skal fremme fremragende prestasjoner i danseteater/samtidsdans, samt gjøre deltakerne mer levedyktige i et felt som stadig er i endring. Danserne vil bli valgt ut til å delta i et ettårig talentprogram. Programmet skal årlig produsere ett eller flere verk for og med talentene i programmet. Forestillingene skal følge det store breddeprosjektet TILT på turné til vertskommuner, byer, kulturhus og scener i den regionen hvor prosjektet gjennomføres. Deltakerne vil planlegge og gjennomføre breddeprosjekter som del av programmet og gjennom det tilegne seg kompetanse innenfor prosjektledelse. Programmet inneholder en mentorordning, samt flere samlinger/seminarer hvor deltakerne møter kunstnere og andre relevante fagpersoner som har lykkes innenfor sitt fag.

“I år skreddersyr vi TILT for Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, med en kunstnerisk ambisjon om å skape spennende dansekunst sammen med eksepsjonelle utøvere og et knippe koreografer som vi beundrer og tror vil utfordre og gi inspirasjon til deltakerne i programmet TILT Grow”, sier kunstnerisk leder i Panta Rei Danseteater, Anne Ekenes.

Gjennomføring:
Seminarrekken vil hovedsakelig gjennomføres våren 2024, samt noe om høsten. Tidspunkt for mentormøtene avtales mellom talent og mentor. Prøveperiode vil gå over to uker med et mål om å skape en solo på 5 minutter. Prøveperiode skal gjennomføres i mai/juni. Turné og gjennomføring av breddeprosjekter i TILT vil gå over inntil 4 uker i juni og august 2024.

I 2024 går talentprogrammet TILT Grow av stabelen for syvende gang. Programmet er støttet av Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, og gjennomføres i samarbeid med Dansens Hus.