PROSJEKTER

City oslo

OSLOFJORDEN DANSER

Oslofjorden danser er en serie vandreforestillinger langs og i nærheten av Oslofjorden der publikum får oppleve samtidsdans i nye omgivelser.

Les mer

Trude

TILT

TILT er vårt innholdsrike breddeprosjekt som startet i 2015. TILT har som ambisjon å få hele bydelen eller bygda til å danse- eller oppleve dans der de bor.

Les mer

53284606636 3b51409fef k

TILT Grow

TILT Grow startet opp i 2018 og er vårt talentutviklingsprogram. Programmet har som formål å fremme dansefaglige prestasjoner og gjøre dansekunstnere mer levedyktige i et felt som er i stadig endring.

Les mer

53233329812 c517fec6bf k

ANDRE PROSJEKTER

Panta Rei Danseteater fasiliteter og gjennomfører en rekke andre større og mindre prosjekter.

Les mer