Strategiske satsningsområder

12.10.2003

Les mer om våre strategiske satsningsområder her.

Ensom03

Våre strategiske satsingsområder

1. Kunsten som omdreiningspunkt: DANSETEATERET
Hvorfor Danseteater? Panta Rei Danseteater arbeider innenfor begrepet relasjonell kunst, som vektlegger møtet mellom verk og betrakter. Vi vil at vårt publikum skal oppleve kunst som berører og som er relevant, uavhengig av forkunnskaper om dans. Danseteatret er særlig egnet til å nå et bredt publikum. Sjangeren har et tilgjengelig og umiddelbart uttrykk, ofte med innslag av tekst. Dansen kan oppleves nær og åpne for følelser og refleksjon.

Les mer om våre forestillinger her.

2. Vi vil sette varige spor: MØTER
Gjennom møter med andre føler vi oss som litt mer mennesker. Panta Rei Danseteater er opptatt av å legge til rette for møter der publikum selv kan delta og skape. Dans kan utøves av alle og gi en ny forståelse av egen kropp og fysiske kommunikasjon med andre. Verksteder og danseaktiviteter utgjør derfor – hånd i hånd med de profesjonelle forestillingene – kjernen i vår virksomhet. Gjennom verksteder og andre aktiviteter kan publikum selv oppleve gleden ved dans og bevegelse, og samtidig få oppleve hvordan dansen åpner for nye innsikter og bryter ned barrierer.

Les mer om prosjektene i TILT-satsingen her.

3. Dele, ikke knuge: UTVIKLING OG KOMPETANSEHEVING
God formidling er å bygge bro mellom verk og tilskuer, gi publikum innganger, verktøy og refleksjonsrom, slik at de kan erfare og oppleve kunsten som relevant. Vi arbeider kontinuerlig med å strekke oss lenger i formidlingsarbeidet, samtidig som vi arbeider med å dele vår kunnskap med flere. Talentutvikling er en viktig del av virksomheten, og bygger på en overbevisning om at profesjonell kunstutøvelse og formidling påvirker og er gjensidig avhengig av hverandre.

Les mer om talentprogrammet TILT Grow her.

Nøkkeltall 2019

I 2019 presenterte Panta Rei Danseteater 162 forestillinger nasjonalt og internasjonalt for over 7500 publikummere. Samme år holdt kompaniet 90 workshops for over 2054 barn og unge voksne, i tillegg til å lede prosjektet TILT som involverte mer enn 10 000 publikummere og over 5000 deltakere i 171 workshops.