EN...SOM

2019 — FORESTILLINGER

En fysisk, intim og dynamisk danseteaterforestilling om ensomhet. Fire fantastiske dansere deler sine personlige erfaringer med ensomhet i denne nære, men også lekne forestillingen.

Foto: Lise Skjæraasen
Foto: Lise Skjæraasen

En…som er en intim danseforestilling som skal bevege publikum følelsesmessig og skape begeistring. I stykket plasseres publikum tett på fire dansere som deler egne erfaringer om ensomhet. Historiene fortelles med mot, klokskap og humor, og i en imponerende fysisk drakt. Er du klar for å la deg bevege?

“Alle har en historie. Det er viktig å huske.”

Ensomhet blant unge mennesker er vanligere enn vi kanskje tror. Unge føler ensomhet oftere og mer intenst enn noen annen aldersgruppe, viser ny forskning. I Storbritannia viste en nasjonal studie at 40 % av alle 16-24-åringer oppgir å føle seg ensomme svært ofte, sammenliknet med 29 % for 65-74-åringer. Funnene snur opp-ned på stereotypiske oppfatninger om eldre som de mest ensomme i samfunnet vårt. Eksperter antyder at følelsen av ensomhet kan oppleves mer intens blant unge som er på et stadium i livet der de ofte skal finne ut av hvem de er.
Vi er opptatt av ensomme eldre, men gjør vi nok for å forstå ungdom som isolerer seg når følelsene blir vanskelige? Lytter vi til de unges historier?

“Om man virkelig trenger å bli hørt, er det viktig å kjenne at det man har å si blir tatt på alvor”

Anmeldelse

Periskop.no

Sitater

“Denne forestillingen er en av de aller fineste danseforestillingene jeg har sett. Den treffer deg i sjelen. Det er umulig å ikke bli berørt”,
- Janne Langaas, Teatersjef, Teater Innlandet.

“Det er utøvernes nærhet til materialet og den autentiske følelsen som er forestillingens store styrke. Utøverne veksler mellom et postmoderne bevegelsesspråk, trøstende gester og utleverende samtaler om egne utfordringer i oppveksten. Det ærlige kroppsspråket såvel som det verbale språket senker terskelen for å dele. Det er kunst som virker.”
- Grace Tabea Tenga, Journalist, Periskop.

Forestillingen er co-produsert med Teater Innlandet og del av det nasjonale prosjektet – TILT.

#sammenervimindrealene

Foto: Lise Skjæraasen
Foto: Lise Skjæraasen
Full størrelse
Foto: Lise Skjæraasen
Foto: Lise Skjæraasen
Full størrelse
Foto: Lise Skjæraasen
Foto: Lise Skjæraasen
Full størrelse
Oct 4 tynset ensom photo (539)
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse
Oct 4 tynset ensom photo (560)
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse
Oct 4 tynset ensom photo (627)
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse
Oct 4 tynset ensom photo (1050)
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse
Oct 4 tynset ensom photo (541)
Foto: Neil Nisbet/Article19
Full størrelse